המרכז לליצנות ולאומנות הבמה

לקוחותג'וינט ישראל הוא ארגון יהודי-אמריקאי, הפועל למען האוכלוסיות החלשות, המתקשות להשתלב או לתפקד מבחינה חברתית בישראל.
http://www.jdc.org.il...
עמ"ן מפתחת ומקדמת את התנדבות הנוער והצעירים, מתוך אמונה כי לבני הנוער תפקיד חשוב ומשמעותי בעשייה חברתית ובהובלת שינויים בחברה.
http://www2.jdc.org.il/category/amen...
רמת השרון – קהילה בעלת מודעות חברתית , מתנדבת ופעילה. ביישוב הולך ומתפתח מודל ייחודי של שיתוף פעולה בין גופים וארגונים שונים בקהילה, בהנהגת מחלקת הרווחה והמרכזים הקהילתיים, אשר חברו יחד לפיתוח המעשה ההתנדבותי ביישוב.
http://www.ramat-hasharon.muni.il...
לאורך 54 שנות קיומו, פועל מפעל הפיס ללא לאות למען הקהילה, באמצעות העברת רווחיו אל הרשויות המקומיות. במשך כל שנות קיומו, הקים מפעל הפיס, מאות אלפי מבנים ופרויקטים למען הקהילה בתחומי הבריאות, החינוך, הרווחה, הספורט, התרבות, האמנות ואיכות הסביבה.
http://www.pais.co.il...
עיריית כפר סבא מעודדת תוכניות רווחה והתנדבות של בני נוער ואחרים, ומקדמת שיתופי פעולה בין המגזר ההתנדבותי, המגזר העסקי והרשות המקומית למען אוכלוסיות המטופלות ברווחה.
http://www.kfar-saba.muni.il/...
מינהל חברה ונוער אחראי להפעלת מערכת החינוך הבלתי-פורמלי והחינוך החברתי-ערכי בישראל והכוונתה, ופועל להכנת בני נוער לחיי חברה ותרבות ולהכשרתם לחיי אזרח אחראי פעיל ומעורב במדינה ובקהילה.

http://noar.education.gov.il...
מכבי שירותי בריאות מספקת רפואה ליותר ממיליון ושבע מאות וחמישים אלף מבוטחים בכל רחבי הארץ. באושיות עולמה נמצאת מטרה של טיפול רפואי על בסיס עקרונות מודרניים וחדשניים.
http://www.maccabi-health.co.il...
גני תקווה היא מועצה מקומית בבקעת אונו, מחוז המרכז בישראל. היא הוכרזה כמועצה מקומית בשנת 1953.
http://www.ganeytikva.org.il/...
הלל, הארגון היהודי הגדול בעולם הפועל בקמפוסים, מאפשר לסטודנטים לברר בעצמם את זהותם היהודית, היחס למסורת, למורשת ולתרבות היהודית ולבחור בחיים יהודים משמעותיים עבורם.
http://www.hujihillel.org.il/...
הראשונים ראו את מושבתם כמבשרת את תחילת הגאולה והתקומה בא"י , ציון אשר בעקבותיו יבואו רבים, בדומה לעלייה מבבל והתקומה בתקופת בית שני.
http://www.rishonlezion.muni.il/...
סדנאות לעסקים

Site By Tohen Media