המרכז לליצנות

קידום נוער אזור


ליאת ושלומי 
 
תודה על תקופה של הרבה חיוכים
תקופה של צעצועים חדשים שהביאו איתם הרבה
שליטה
והצלחה
ושאגות קרב
 
תודה לך ליאת שליוות ותמכת ואהבת
ותודה לך שלומי שהבאת איתך רגישות ושיח - גברי שהעצים וריגש
 
ואנחנו הרי לא ניפרדים
ניפגש בקרקס !
טלי
ושאר הליצנים מאזור...

Site By Tohen Media